Koelwater, leidingwater, oppervlaktewater, en dergelijke

Water

Water

Corrodium BV is een expert in alle water gerelateerde corrosie. Belangrijke parameters voor de corrosiviteit van water zijn de Langelier Index en de Ryznar Index. Corrodium analyseert op deze parameters in het eigen laboratorium. Daarnaast kan Corrodium nog 100 meer parameters in water analyseren, voor corrosie zijn belangrijk het chloridegehalte, het ijzergehalte en het kopergehalte.

Bij oppervlaktewater speelt MIC vaak een rol; Microbiologisch Beïnvloede Corrosie. Corrodium BV analyseert op alle belangrijke groepen van MIC bacteriën, te weten:

  • Sulphate Reducing Bacteria (SRB’s).
  • Acid Producing Bacteria (APB’s).
  • Iron Related Bacteria (IRB’s).
  • Slyme Forming Bacteria (SFB’s).

Voor bewijs dat MIC (SRB’s) daadwerkelijk de corrosie veroorzaakten maken wij gebruik van de elektronenmicroscoop(SEM) met EDX randapparatuur voor chemische analyse van de roestmonsters.

 

 

 

##

1-inch Probes

1-inch probes

In oil and gas 2-inch probes but in the water business 1-inch probes are the standard. Corrodium BV supplies one inch probe in Electrical Resistance (ER), Linear Polarisation Resistance (LPR) or the combination ER/LPR in one probe and one instrument. Corrodium probes measure uniform corrosion, pitting and stress corrosion cracking. This is unique.

 

 

 

 

##

MIC

Microbial Corrosion

Microbiological Influenced Corrosion (MIC) is a well known phenomena in the water business. Less known is that also copper alloys can suffer MIC, in spite of the fact that copper is a biocide. On the picture: The surface of a copper condensor tube was contaminated with iron rust. Iron related bacteria initiated the corrosion after which ‘normal pitting corrosion’ took over.

 

 

 

 

 

##

Contact Form